Atskaites – pārvēlēšanas 26. konference
AMI Sporta klubs


Braslas 16,
Rīga, LV-1084,
Latvija

ami-sk@inbox.lv
 
 

Jaunumi

67366

Atskaites – pārvēlēšanas 26. konference
08.06.2016


Notikusi AMI sporta kluba

atskaites – pārvēlēšanas 26. konference.

Ievēlēta jaunā valde 17 cilvēku sastāvā:

Edīte Bišere – Jelgavas Amatu vidusskola;

Dace Brakša – Priekuļu tehnikums;

Romans Griškevičs – Dobeles Amatniecības un vispārizglītojoša vidusskola;

Kristīne Junkule - Daugavpils  Būvniecības tehnikums;

Aina Legzdiņa - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums;

Ruta Krūkle - Aizkraukles Profesionālā vidusskola; 

 Jurijs Kuklis - Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidussskola;

Spodris Melecis - Rīgas Tehniskā koledža;

Andris Miezītis - Smiltenes tehnikums;

Silva Ozoliņa - Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums;

Janīna Rudzīte - Jelgavas Tehnikums; 

Silvija Smeltere - Barkavas Profesionālā vidusskola

Jānis Valneris - Senjoru vadītājs;

Dagnija Vanaga - Rīgas Valsts tehnikums;

Māris Vācis - Saldus  Tehnikums;

Jānis Zicāns - Rīgas Celtniecības koledža.

Un par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta Irēna Bukovska.

Konferences delegāti kluba darbu atskaites periodā novertēja ar labi.

Paldies visiem kluba biedriem par teicamo sadarbību.

Veiksmi un pašaizlūdzību jaunai valdei

tas darbā turpmāko trīs gadu darbā!
      Atpakaļ